Náměstí 24, 384 51 Volary
tel. 388 333 261
knihovnavolary@centrum.cz
Výpůjční lhůta
 
  • výpůjční lhůta knih je šest týdnů (tj. 42 dní), u periodik 1 týden
  • výpůjční lhůta čtečky elektronických knih 2 týdny
 
Bezplatné služby
 
  • základní výpůjční služby z vlastního fondu
  • INTERNET
  • meziknihovní výpůjční služba z knihoven a institucí na území České republiky - čtenář hradí pouze úhradu nákladů za vytvoření kopie nebo dopravu
  • záznamy na informační prameny a jejich rezervování
  • oznámení čtenáři o výpůjčkách MVS
  • prodloužení výpůjční lhůty na požádání čtenáře
  • poradenská služba
  • bibliograficko-informační služba
 
Placené služby

Registrace na jeden rok

Dospělí 80,- Kč
Děti do 15 let, studenti, důchodci 40,- Kč
Důchodci nad 70 let zdarma

Půjčení čtečky elektronických knih - vratná záloha za půjčení 1000,- Kč


Poplatky

Vydání průkazu zdarma, při první ztrátě nebo poškození 20,- Kč
při každém dalším vydání 50,- Kč

Ztráty

Ztráta či poškození knihy cena + 50,- Kč
Ztráta nebo poškození periodika cena + 50,- Kč

Ztráta nebo poškození zvukového dokumentu cena + 100 Kč                                                                                                                                                                         
Ztráta nebo poškození čtečky elektronických knih se řídí smluvním vztahem při realizaci výpůjčky

Poškození čárového kódu  20,- Kč

MVS

Vyřízený požadavek MVS - úhrada nákladů za vytvoření kopie nebo dopravu 50,- Kč

TISK

Černobílé tištěné výstupy ze sítě 5,- Kč
Barevné tištěné výstupy ze sítě  10,- Kč


Upomínky

Jestliže čtenář vypůjčené informační prameny nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Pro vybírání poplatků je rozhodující výpůjční lhůta, nikoli doručení upomínky.
Při nedodržení výpůjční lhůty (6 týdnů) bude čtenář ústně upozorněn bez účtování poplatku
( I. upomínka).
II. písemná upomínka    20,- Kč po uplynutí 55 dnů od data vypůjčení
III. písemná upomínka   30,- Kč po uplynutí 70 dnů od data vypůjčení
IV. písemná upomínka   50,- Kč po uplynutí 84 dnů od data vypůjčení 

Čtečka elektronických knih 10,- Kč za každý den, o který byla překročena stanovená výpůjční lhůta.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one