Náměstí 24, 384 51 Volary,
tel. 388 333 261,
knihovnavolary@centrum.cz
Výpůjční lhůta

  • výpůjční lhůta knih je šest týdnů (tj. 42 dní), u periodik 1 týden
  • výpůjční lhůta čtečky elektronických knih 2 týdny

Bezplatné služby

  • základní výpůjční služby z vlastního fondu
  • INTERNET
  • meziknihovní výpůjční služba z knihoven a institucí na území České republiky - čtenář hradí pouze úhradu nákladů za vytvoření kopie nebo dopravu
  • záznamy na informační prameny a jejich rezervování
  • oznámení čtenáři o výpůjčkách MVS
  • prodloužení výpůjční lhůty na požádání čtenáře
  • poradenská služba
  • bibliograficko-informační služba

 

Placené služby


Registrace na jeden rok

Dospělí 80,- Kč
Děti do 15 let,
 studenti, důchodci 40,- Kč
Důchodci nad 70 let zdarma

Jednorázová výpůjčka  20,- Kč

Půjčení čtečky elektronických knih - vratná záloha za půjčení 1000,- Kč

Poplatky

Vydání průkazu zdarma, při první ztrátě nebo poškození 20,- Kč
při každém dalším vydání 50,- Kč

Ztráty

Ztráta či poškození knihy cena
+ 50,- Kč
Ztráta nebo poškození periodika cena + 50,- Kč             Z
tráta nebo poškození zvukového dokumentu cena + 100 Kč                                                                                   Ztráta nebo poškození čtečky elektronických knih se řídí smluvním vztahem při realizaci výpůjčky

Poškození čárového kódu  20,- KčMVS

Vyřízený požadavek MVS - 
úhrada nákladů za vytvoření kopie nebo dopravu 50,- Kč

TISK

Černobílé tištěné výstupy ze sítě 5,- Kč
Barevné tištěné výstupy ze sítě 10,- Kč

  

Upomínky

 

Jestliže čtenář vypůjčené informační prameny nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Pro vybírání poplatků je rozhodující výpůjční lhůta, nikoli doručení upomínky.

Při nedodržení výpůjční lhůty (6 týdnů) bude čtenář ústně upozorněn bez účtování poplatku

 ( I. upomínka).

 II. písemná upomínka    20,- Kč po uplynutí 55 dnů od data vypůjčení

 III. písemná upomínka   30,- Kč po uplynutí 70 dnů od data vypůjčení

 IV. písemná upomínka   50,- Kč po uplynutí 84 dnů od data vypůjčení                                                                           Čtečka elektronických knih 10,- Kč za každý den, o který byla překročena stanovená výpůjční lhůta.

 

 
Zdeněk Šmída
Zdeněk Šmída
Dílo mapuje historii Volarské brigády, kterážto se stala vůbec nejstarší brigádou Pohraniční stráže - její fungování je ohraničeno obdobím necelých jedenácti let (1951-1962). Útvar se sídlem ve Volarech střežil drsný úsek šumavských hor a plání, ale i vodní plochu Lipna, a to se západním Německem a Rakouskem. Dílo přibližuje, kromě nezbytných charakteristik útvaru Volary, každodenní život šumavských strážců hranic. Padesátá a šedesátá léta minulého století na Šumavě u hranic jsou samostatnou etapou šumavské historie a existence Pohraniční stráže je se Šumavou nerozlučně spjata - nenechávejme proto tuto kapitolu Šumavy bez povšimnutí a berme na vědomí, že předkládané dílo může být připomínkou toho, že svoboda pohybu nebyla vždy samozřejmostí.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one